Кurs Deep Diver

kurs deep diver

Często obiekty, które interesują nurków znajdują się poniżej limitów głębokości dla posiadanych uprawnień a umiejętności są niewystarczające i dlatego warto ukończyć Kurs Deep Diverkurs nurkowania głębokiego.

Celem kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Scuba Diver, szczególnie poza 18 metrów do maksymalnej głębokości nie większej niż 40 metrów.
Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z zaplanowaniem głębokich nurkowań, wymogami i konfiguracją sprzętu do tego typu nurkowań, różnymi objawami oraz sytuacjami  występującymi na większych głębokościach np. narkoza azotowa itp.

Co nam daje ten kurs ?
Uprawnienia do nurkowania z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach do głębokości 40m!
Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Deep Diver SDI

Jeśli chciałbyś podnieść swoje umiejętności nurkowe

Zapisz do nas. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.