Kurs Advanced Diver – kurs nurkowania dla zaawansowanych

Kurs Advanced Diver 2

Kurs Advanced Diver przeznaczony jest dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. 

Kurs AOWD jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

Wymogi przed przystąpieniem do kursu:

    • posiadanie certyfikatu Open Water Scuba Diver SDI lub innej równorzędnej organizacji 
    • wykonanie łącznie 25 nurkowań;
    • pozyskanie wiedzy i umiejętności oraz certyfikat w zakresie 4 specjalizacji SDI lub podobnej organizacji.

Specjalizacje obowiązkowe:

  • nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night/Limited Visibylity),
  • nawigacja podwodna z użyciem kompasu (Nvigation).

Pozostałe dwie specjalizacje do wyboru dla kursanta  (spójrz na oferowane przez nas  specjalizacje)

Po ukończeniu kursu nurkowania dla zaawansowanych absolwent otrzymuje: 

  • międzynarodowy certyfikat SDI uprawniający do nurkowań na całym świecie do głębokości 30m. 
  • możliwość uczestnictwa w kolejnych kursach podwyższających kwalifikację np. Rescue Diver  lub innych, patrz szkolenia zaawansowane.

Jeśli chciałbyś podnieść swoje umiejętności nurkowe

Zapisz do nas. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.