Kurs Nitrox Diver

Kurs nitrox

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:

  • nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami z użyciem nitroksu do 40% O2
  • wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 40% O2
  • szkolenie nurkowe na Advanced Nitrox Diver jest niezbędne aby kontynuować szkolenia z zakresu nurkowań technicznych.

Jest to kurs wprowadzający dla nurków, którzy chcą używać Nitroksu (EAN) jako mieszaniny oddechowej.
Celem tego kursu jest przedstawienie korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur przy korzystaniu z nitroksu o zawartości tlenu od 22% do 40% O2
W trakcie kursu poznasz zasady doboru właściwego Nitroxu oraz korzyści jego stosowania. Po ukończeniu kursu Twoje bezdekompresyjne nurkowania będą dłuższe a obligatoryjne przerwy powierzchniowe krótsze.

  • korzyści ze  stosowania nitroksu
  • zasady używania nitroksu
  • fizyka gazów
  • zasady obchodzenia się z tlenem

Wymagania:

  • ukończony kurs Open Water Scuba Diver lub równoważny innej organizacji.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje  międzynarodowy certyfikat Nitrox Diver  SDI.

Jeśli chciałbyś podnieść swoje umiejętności nurkowe

Zapisz do nas. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.