Kurs Extended Range Diver

Kurs Extended Range Diver

Kurs wprowadzający kompleksowo do nurkowania technicznego do głębokości 55 m, z wykorzystaniem gazów dennych powietrznych i nitroksowych oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100%O2
Przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego technicznego o wyższym stopniu trudności i poszerzyć wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych i użycia różnych nitroksów. Nauczysz się wykorzystywać deko plannerów, programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy.

Program szkolenia obejmuje wszystkie aspekty fizjologiczne i fizyczne nurkowania głębokiego i zapoznaje uczestnika z procedurami nurkowania technicznego.
Jest to szkolenie nurkowania “technicznego” przy użyciu pełnej konfiguracji technicznej – zestaw dwubutlowy “bottom” mix + butla dekompresyjna .
Jako gaz denny używane jest powietrze + mieszaniny dekompresyjne, podczas szkolenia nie chodzi tylko o maksymalną głębokość ale również długi czas nurkowania i wykorzystanie nitroxu jako gazu dekompresyjnego, często o zawartości powyżej 50% tlenu tzw. Hot mixu.
Maksymalna głębokość operacyjna podczas szkolenia i uzyskanych uprawnień to 55 m.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • ukończone szkolenie Advanced NItrox Diver
  • ukończone szkolenie Decompression Procedures lub równoważne innych organizacji
  • zalogowanych minimum 100 nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów.

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat Extended Range Diver TDI.
Możliwość nurkowania do głębokości 55m.

Jeśli chciałbyś podnieść swoje umiejętności nurkowe

Zapisz do nas. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.