Kurs Nitrox Gas Blender

Gas blender

Szkolenie to przygotowuje do kompetentnego i bezpiecznego obsługiwania sprężarki , uzyskiwania mieszanin nitroxowych. Celem kursu jest pokazanie właściwych technik, wymagań sprzętowych i niebezpieczeństw występujących przy przygotowywaniu mieszanin dla nurków rekreacyjnych.

Jeśli chciałbyś podnieść swoje umiejętności nurkowe

Zapisz do nas. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.