Tag: Deep

Szkolenie Deep Diver – Specjalizacja (29 maj- rozpoczęcie szkolenia)

Zapraszamy na szkolenie specjalizacji Deep Diver Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Scuba Diver, szczególnie poza 18 metrów, do maksymalnej głębokości nie większej niż 40 metrów Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z zaplanowaniem głębokich nurkowań, wymogami i konfiguracją sprzętu do tego typu nurkowań, różnymi objawami oraz sytuacjami  występującymi na większych głębokościach np. narkoza azotowa itp. Co nam daje ten kurs ? Uprawnienia do nurkowania z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach do głębokości 40m! Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Deep Diver Szczegóły tel. 504 178 180 mailem lub na FB

Deep Diver – Specjalizacja (14 wrzesień szkolenie rozpoczęcie)

Zapraszamy na szkolenie specjalizacji Deep Diver Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Scuba Diver, szczególnie poza 18 metrów, do maksymalnej głębokości nie większej niż 40 metrów Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z zaplanowaniem głębokich nurkowań, wymogami i konfiguracją sprzętu do tego typu nurkowań, różnymi objawami oraz sytuacjami  występującymi na większych głębokościach np. narkoza azotowa itp. Co nam daje ten kurs ? Uprawnienia do nurkowania z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach do głębokości 40m! Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Deep Diver Szczegóły tel. 504 178 180 mailem lub na FB